Ochrona osób i mienia

Niektóre miejsca wymagają stałego nadzoru poprzez stacjonowanie pracownika na miejscu. Zapewniamy dozór, prewencyjne patrolowanie, obchody oraz interwencje w wymagających tego sytuacjach, nadzór nad zapisem monitoringu. Identyfikacja osób wchodzących i wychodzących oraz bieżącą obsługę recepcyjną.

Zdajemy sobie sprawę, że ochrona prywatnych posesji wymaga szczególnych predyspozycji interpersonalnych,

  • Obiekty biurowe
  • Osiedla mieszkaniowe
  • Place budowy
  • Hotele
  • Obiekty użyteczności publicznej
  • Centra logistyczne
  • Centra badawcze i szkoleniowe
  • Posesje prywatne
  • Banki
  • Parkingi